94 717 7150

biuro@amsol.pl

Gwarancja

SOLARWATT FULL COVERAGE – Polisa dla twojego systemu PV

Z polisą SOLARWATT Full Coverage wszystkie elementy systemu fotowoltaicznego objęte są pełnym ubezpieczeniem. Polisa chroni system przed kradzieżą, aktami wandalizmu i wypadkami losowymi, umożliwiając jednocześnie otrzymanie odszkodowania za energię utraconą podczas przerwy w działaniu.

Polisa gwarantuje właścicielowi odszkodowanie za utracone korzyści w przypadku stwierdzenia mniejszej wydajności systemu, niż wynika to z gwarancji producenta. Polisa SOLARWATT Full Coverage dedykowana jest dla systemów fotowoltaicznych montowanych na dachy o mocy zainstalowanej do 1,000 kWp oraz dla wszystkich systemów elewacyjnych, zadaszeń i carport.

Moduły SOLARWATT Glass-Glass Moduły SOLARWATT Glass-Foil Systemy fasadowe, zadaszenia i carport
Ubezpieczenie awarii systemu X X X
Ubezpieczenie minimalnego uzysku energii X X X
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk X X X
Rozszerzona gwarancja na wady ukryte 30 lat 12 lat 30 lat 2)
Rozszerzona gwarancja wydajności paneli 30 lat na linowy spadek wydajności 25 lat na linowy spadek wydajności 30 lat na linowy spadek wydajności
Podział kosztów jeżeli system zawiera inwerter StecaGrid 1) 250zł zamiast 1000zł 250zł zamiast 1000zł 250zł zamiast 1000zł

Ubezpieczenie awarii systemu

Rekompensata za straty wynikające z utraconej energii elektrycznej podczas awarii systemu z uwagi na zniszczenie któregoś z komponentów.

Ubezpieczenie minimalnego uzysku energii

Rekompensata za straty w przypadku nieuzyskania 90% prognozowanego uzysku energii z uwagi na niskie nasłonecznienie.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie obejmuje wymianę lub naprawę urządzeń w przypadku kradzieży lub zniszczenia. Koszty wynikłe jako rezultat przerwy w pracy systemu są również objęte polisą, w szczególności straty wynikłe z uwagi na uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i wynikające z czynników pogodowych. Jedyne wyjątki stanowią cztery następujące sytuacje:

  • Celowe uszkodzenie sopowodowane przez właścicela
  • Uszkodzenia spowodwane działaniami wojennymi
  • Uszkodzenia systemu będące następstwem awarie w obiektach z zasilaniem nuklearnym
  • Zwykłe usterki serwisowe wynikające z eksploatacji urządzeń

Pozostałe informacje do pobrania

Nasi partnerzy

  • Solarwatt
  • Steca
  • Renusol
  • MB Architektura Inwestycje
  • MB Ulti
  • Ergo